Family

Executive Commitee

President: Chan Zi Wei

Vice President Amb/Mkt: Welson Kee

Vice President HR/Ops: Anabelle Boey

Secretary/Finance Director: Phoa Zhi Lei

HR Director: Ong Jingxian

Ambassadors Director: Lim Wu Tian

Marketing Director: Grace Felicia

Operations Director: Benjamin Ong

Human

Resource

Head: Ong Jing Xian

Subcoms: Wilson Wee Yi An, Khong Chung Teck, Devina Hartono, Yeo Qiao Shi, Lee Wei Yi

Ambassadors

Head: Lim Wu Tian

Subcoms: Yeh Hsiao Ping, Beh Lee Ling, Joey Tan See Yee, Eldora Vania, Steven Sinatra, Zack Ng Zhen Zhan, U Mohamed Khalid, Eric Loh, Sun Jiayi, Fong Kai Min Bernard, Joash Phang Shen Jie, Toh Yii Jie, Tan Choon Wei

Marketing

Head: Grace Felicia

Subcoms: Kee Leh Yee, Wong Bao Yu Felicia, Mihir Vyavahare, Cheam Xiu Ting, Wong Hon Sum, Shannen Davelyn Kosasih, Brenda Billy, Bryan Allen, Nicole Pratiwi Umry

Operations

Head: Benjamin Ong

Subcoms: Tan Hong Zhi, Wendy Yang Cheng Lan, Chang Hoc Uyen, Gabriella Callista, Shreya Maliwal, Chang Kuan Yun